İHSANİDER

Ana Sayfa | ..... | Derneğimiz | İletişim Formu | İnsan Kaynakları | Kurucu Üyeler | Yönetim Kurulu | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

HABER ARA


Geli�mi� Arama

EN �OK OKUNANLAR

Osmanlı basınında bugün

Ardahan'daki zelzele,İbni Suud'un Cidde'ye Taarruzu,Petrograd'da Zinovif'e(Zinoviev) Suikasd haberleri öne çıkıyor.

Kategori  Kategori : Tarihte Bugün
Yorumlar  Yorum Say?s? : 0
Okunma  Okunma : 250070
Tarih  Tarih : 16 Kas�m 2011 20:00

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
 
   

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi-12 Kasım 1925 

Ardahan'da Zelzele 

Mateessüf  insanca da zayiat vardır 

Dahiliye Vekaleti'ne gelen  malumata göre Ardahan'da şiddetli zelzeleler olmuş ve bu yüzden bir kısım haneler yıkılarak henüz miktarı tespit edilemeyen  telefata sebebiyet vermiştir. Dahiliye Vekaleti felaketzedelere  muavenet edilmesini Heyet-i Vekile'ye yazmıştır.

Ardahan'dan bildirildiğine nazaran 9-10 Teşrinisani gecesi saat sekizde başlayarak muhtelif fasılalarla sabaha kadar devam eden hareket-i arzdan merkez ve mülhakatında bazı haneler yıkılmış ve bazı köylerdeki telefatın miktarı mühim bir raddeye baliğ olmuştur.  Hareket-i arzdan fazlaca müteessir olan merkez vilayetine  merbut Hatak nahiyesine miktar-ı kafi jandarma ile iki sıhhiye memuru ve lüzumu kadar edviye sevk edilmiştir. Ağır yaralılar merkez  vilayete nakil edilecektir. Telefat ve haserat tespit edilmektedir.  Dahiliye Vekaleti felaketzedelere  muavenet için Heyet-i Vekile'ce ittihaz-ı karar  olunmasını Başvekalet'ten  rica etmiştir. (A.A)

 

 

İbni Suud'un Cidde'ye Taarruzu 

Kudüs: 10 (A.A)-Cidde'den Mekke'ye gelen bir telgrafnamede İbni Suud'un Cidde'ye taarruz ettiği mütearrızın birçok zayiat verdirilerek  tard edildiği bildiriliyor: 

Emir Faysal Erbil'e gidiyormuş 

Ankara 11 (A.A)-Emir Faysal'ın Erbil'e geleceği ve aşair-i rüesasıyla temasta bulunacağı müstahbirdir.

 
   

Petrograd'da Zinovif'e(Zinoviev) Suikast 

Berlin: 10 (A.A)-(Telsiz) Riga'dan bildirildiğine göre Üçüncü Enternasyonal reisi Zinovif Petrograd'da bir suikasde maruz kalmış bir şahs-ı meçhul muma-ileyhe iki el silah atmıştır. Kurşunlar Zinovif'e isabet etmemiş, mütecaviz tevkif edilmiştir.

 
   

Macar Darü'l-fünunluları 

İstanbul'a gelecek talebeden bir heyet reisicumhur hazretlerine  bir kalkan takdim edecekdir 

Ankara: 11 (A.A)- Budapeşte'den  10 tarihiyle bildiriliyor: Darü'l-fünun talebesinden  elli bir genç 1924 senesinde Budapeşte'ye gelmiş olan Türk  talebesine iade-i ziyaret  için bugün İstanbul'a azimet eyleyeceklerdir. Budapeşte Darü'l-fünun talebesi  tarafından Türk Talebe Birliği'ne  alamet-i muhabbet olarak bir bayrak  hediye edilecektir. Talebeden bir heyet Ankara'ya giderek Gazi Musatafa Kemal Paşa hazretlerine bir kalkan takdim edecekdir.

Yazd?r?labilir Sayfa Yazd?r?labilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

SON DAK?KA HABERLER?


RSS Kayna?? | Yazar Giri?i

Adres: Yenidoğan mah.KIRIKKALE  TEL: 0 318 225 0922 l E-Posta: akcedkirikkale@gmail.com


Altyap?: MyDesign Haber Sistemi