İHSANİDER

Ana Sayfa | ..... | Derneğimiz | İletişim Formu | İnsan Kaynakları | Kurucu Üyeler | Yönetim Kurulu | Tüzük | Anketler | Sitene Ekle | RSS

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Aşure Günü,Önemi ve Yapaçaklarımız

İhsan Çevre ve Gelişim Derneği, Yönetiçisi Hüseyin Doğan Kardeşimizin Muharrem ayının faziletleri hakkında derlediği metindir.
İHSANİDER Yönetim Kurulu olarak Kardeş dernek olarak kabul ettiğimiz İhsan Çevre ve Gelişim Derneği üye ve yönetiçi kardeşlerimizi, enderin kalbi duygularla ve muhabbetle selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
İHSANİDER Yönetim Kurulu

Kategori  Kategori : İbadet
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 318665
Tarih  Tarih : 04 Aralık 2011 00:26

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

Muharrem, “el-eşhürü’l-hurum”dan,sulhun hâkim olduğu kutsal, mübarek, muhterem aylardandır ve içinde aşure günü gibi çok müstesna ve kıymetli bir gün de bulunmaktadır.

"Şehrullahi'l-Muharrem" yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

''Haram aylar içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı 'Muharrem' adından da fark etmek mümkündür. Zira 'muharrem' kelimesi, 'haram kılınmış', 'hürmete layık' anlamlarına gelmektedir.

Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Aşure gününde neler oldu? Âşura Gününün Allah katında çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
‘’Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.’’ [Taberani]
Âşura Günü Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuştur.Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
Hz. Âişe'nın belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharrem’de şehid edildi. Peygamberimizin sevgili torununun şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde yas tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi.

Aşûre Günü veOrucu : Muharrem ayının ve Aşure gününün inanç tarihimizde önemli bir yeri vardır. On Muharrem, yani aşure günü; dinler tarihinde kutsal bir gündür. Kaynaklarda ifade edildiğine göre, aşure gününde bir çok peygamberin hayatında önemli ve olumlu olaylar meydana gelmiştir. Bu günde, Peygamber Efendilerimiz ve onlara inananlar çok büyük sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmuşlardır. Yeni ve güzel başlangıçlara, büyük ilahi lütuflara ermişlerdir

Ebû Hüreyre’den (ra.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sas) buyurmuşlar ki:“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlar,Muharrem ayında tutulan oruçlardır; farz namazlardan ve geceleyin kılınanlardan sonraki en faziletli namaz da aşure gününde kılınandır’’

Peygamber SAS Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu günde oruç tutmayı tavsiye buyurmuştur. Mekke-i Mükerreme'deyken, de Medine'de iken de tutmuştur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları.Peygamber SAS Efendimiz İbn-i Asâkir, İbn-i Cerîr ve Ahmed ibn-i Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Aşûre gününde oruç tutunuz, ama, yahudilere muhalefet ediniz!" Yahudiler de oruç tutuyorlar, Mûsâ AS Firavun'dan bugün kurtuldu diye. Bugünün önemi, mübarekliği dolayısıyla, mü'minleri sevindirici olayların sene içindeki tekerrür günü olması dolayısıyla oruç tutulmasını tavsiye ediyor.

Ancak yahudiler yanlış anlamasınlar diye buyuruyor ki:

"Yahudilere muhalefet edin! Öncesinden ve sonrasından bir gün oruç tutun!" Yâni dokuzunu ve onbirini de oruç tutarak, onlardan farklılığı ortaya koymak istiyor:

"Kim zînet günü orucunu tutarsa, senenin öteki oruçlarından tutamadıklarını telâfi etmiş olur. Zînet günü, Aşûre günü demektir." " Meselâ Ebû Hüreyre RA'dan ve Sehl ibn-i Sa'd'dan Hatîb-i Bağdâdî rivayet etmiş: "Bir kimse kimse duymadan, kimseye belli etmeden,Allah rızası için, tatavvu' olarak, sevap kazanmak maksadıyla bir gün oruç tutursa; Allah-u Teàlâ Hazretleri onun mükâfatının cennetten başka bir şey olmasına razı olmaz. Yâni güzel tutmuşsa, ona cennetlik olmayı nasib eder." buyuruyor.

Biz de, Hadis-i şeriflere göre hareket edelim; bu günü en güzel şekilde değerlendirelim. Farz ve nafile ibadetlerimize dikkat edelim. Oruç tutalım. Her halimizle çevremize bu günlerin güzelliğini yansıtalım. Dostlarımızı, komşularımızı, camilerimizi, büyüklerimizin kabirlerini, ana-babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret edelim. Atalarımızın bize miras bıraktığı aşure tatlılarından bolca yapıp eşe-dosta ikram edelim. Sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirelim. Ayırım yapmadan herkese iyilik yapmanın, faydalı olmanın, güzel ahlakı geliştirmenin yollarını arayalım. Hayırlar yapmayı, dualar etmeyi, fakir fukaranın yardımına koşmayı unutmayalım. Sadakalar verelim. Birbirimize hayır dualar edelim.

Eş ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Peygamberimizin sünnetine uyalım onlara güzel hediyeler alalım, gönüllerini hoş edelim. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, bu hediyeler evimizin bereketlenmesini, mutluluğumuzun artmasını sağlıyor. Bütün sene yuvamızın bereketi oluyor.

Aşûre Günü Alış-Veriş:Evde Bolluk, Bereket

Ebû Hüreyre RA'dan şöyle rivayet edilmiş: "Kim çoluk çocuğuna, aile halkına aşure gününde bir genişlik, bolluk sağlarsa; yiyecek, içecek, giyim, kuşam hususunda evde şöyle bir şenlik, bolluk olursa; çarşıdan bir şey alınıp eve getirilirse; Allah da ona, böyle yapan aile reisine bütün sene içinde tamamen bolluk bereket ihsan eder, genişlikler, rızık ve nimet çokluğu bahşeder."

Aşure tatlısı:Tabii bir de bu aşûre gününde, bizim örfümüzde bir şey daha var; buğday, üzüm, fındık, fıstık, çeşitli böyle kuru yiyecekler, tatlı incir, kayısı vs. parçaları katılarak, hoş kokulu, gül kokulu bir güzel tatlı yapılıyor. Üzerine nar, fındık vs. konuluyor, ceviz dövülüyor; güzel bir tatlı oluyor. Buna da aşûre tatlısı,aşure diyoruz.

Bu evlerde gelenek olarak, töre, adet olarak yapılıyor. Konu komşuya da dağıtılıyor. Bir hayır olsun, sevap kazanılsın diye aşure günü tatlı dağıtılıyor komşulara. Hem dedelerimizin güzel adetini devam ettirmiş oluruz, hem de bazı kimseleri sevindirmiş oluruz. Güzel aşure tatlılarından yaparak; konu komşuya hediye edelim. Çünkü hediyeleşmek muhabbetin artmasına sebep olur.İslâm dini muhabbete çok önem veriyor. Müslümanlar arasında muhabbet olması,komşular arasında geçim olması; ailenin fertleri arasında sevgi, saygı olması; milletin fertleri arasında böyle uyum ve sevgi, bağlılık, muhabbet olması çok önemlidir.

Nice güzelliklerin ve kurtuluşların, tatlı ve mutlu günlerin başlangıcı olan Aşure gününü aslına ve ruhuna uygun olarak değerlendirmenizi, ahlakınızı güzelleştirmenizi, sevgi ve dostluk bağlarınızı geliştirmeyi, ömrümüz boyunca Yüce Rabbımız'ın emirlerine ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine sıkı sıkıya bağlanmanızı hatırlatır, temenni ve tavsiye ederim.Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun..

Not:Bu bilgiler M.Esad Coşan(rh.a) ve M. Nureddin COŞAN’ın konuşma ve yazılarından faydalanarak hazırlanmıştır.Daha geniş bilgi için:iskenderpasa.com

İHSAN ÇEVRE VE GELİŞİM DERNEĞİ.Adana’daki hayır kapımız.

Adres :Kocavezir Mah.Karacoğlan Cad.Aziz Pamukçu İş Merkezi Kat.1.No:201 Seyhan /ADANA

e- posta:ihsancevreder@hotmail.com.

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

SON DAKİKA HABERLERİ


RSS Kaynağı | Yazar Girişi

© İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNLARI KÜLTÜR DAYANIŞMA VE İNSANİ DEĞERLERİ YÜCELTME DERNEĞİ
 Telefon ve Fax:
                   

 e-mail :  iletisim@ihsanider.org.tr    /  www.ihsanider.org.tr@hotmail.com
Köşe Yazarı Yönetici Girişi     /   Köşe Yazarı Girişi

Adres:Ulu Cami Mah. Kızılay Cad. Taş Apt. No:163 K:1 D:1 Seyhan/ADANA
E-Postamız


Tasarım: ihsanider

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi