MUŞ ALPARSLAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI SAYIN PROF.DR.FETHİ AHMET POLAT ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİNDE..

A??klama: MUŞ ALPARSLAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI SAYIN PROF.DR.FETHİ AHMET POLAT ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİNDE...
Kategori: Eğitim
Eklenme Tarihi: 29 Nisan 2012
Ge?erli Tarih: 19 Eyl�l 2020 00:10
Site: İHSANİDER
URL: http://www.ihsanider.org.tr/haber_detay.asp?haberID=1875


  Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından organize edilen ve Fakültemiz Konferans Salonunda düzenlenen 'Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar' konulu panele Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Seyit AVCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAZ, Öğretim Elemanları, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
 
    Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat konuşmasında çağdaş İslam düşüncesinin ne anlama geldiği, modernizm sonrası İslam dünyasında ki etkileşimler, çağdaşlık adına kimi zaman İslam dünyasında meydana gelen saptırmalar ve İslam dininin ve dünyasının tarihte uğradığı büyük saldırıları ele aldı. 
 
    Sayın Hocamız konuşmasında 'Kur’an’a ve İslam dünyasına çağdaş yaklaşılırken aslında vurgulanması gereken noktanın günümüz şartlarının dikkate alınması olduğunu ancak bunun modernizm olarak algılandığının altını çizerek; “söz konusu yaklaşım tarzım, günümüze çağdaş olarak tanımlamaktayım. Ancak bu çağdaşlık, modernizm olarak algılanmakta, bu da yanlış bir algılama olmaktadır. Ben çağdaşlık kavramını kullanırken yaşadığımız zamanı işaret ediyorum. İslam dünyasının Batı ile karşı karşıya geldiği ve büyük saldırılara maruz kaldığı bilinmektedir. Bu ilk teması ve sonrasında ki saldırıları Montgomery Watt çok güzel tasnif etmiştir. Watt, bu temasları 3 büyük saldırıyı İslam dünyasına vurulan 3 büyük darbe olarak tasvir etmiştir. Bunların ilki, Emevilerin yıkılı ve yerine Abbasilerin geçmesidir. Bu dönemde tek vücut olan İslam dünyası iki siyasal yaklaşımla büyük bir darbe aldı. Bu, İslam dünyasının ilk çatışması ve farklılaşmasıdır. İkinci büyük darbe ise Hülagü’nün Bağdat’ı yakıp-yıktığı dönemdir. Ardından Abbasi döneminde başlayan tercüme hareketi ile Haçlıların yapmış oldukları seferler, İslam dünyasında olumsuz etkiler bıraksa da Haçlılar İslam dünyasının kalbine, yani Mekke ve Medine’ye girememiştir. İslam dünyasına vurulan üçüncü büyük darbe ise Hindistan’ın keşfi ve Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesidir.  Napolyon, Mısır’a sadece askerleriyle girmemiş, yanın da 200 bilim adamıyla girmiştir. Edward Said’in de işaret ettiği oryantalizm bu dönemden sonra hızla yayılmış ve İslam’a, doğuya yaklaşım tarzı tamamen gerçeğe, rasyonaliteye aykırı yaklaşım olarak değişmiştir” şeklinde konuştu. 
 
 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, gelenek ve moderniteyi doğru okumak gerektiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı; “İslam dünyasında ulemaların ayrı bir yeri vardır ve İslam dünyası birçok kere tökezlemesine rağmen ulemalar mevcut problemleri sürekli çözebilmişlerdir. Yine, Endülüs deneyimi İslam dünyasına büyük bir katkıdır. Farklı kültürlerle yaşamak insanda tahammül ve saygıyı oluştururken diğer taraftan da mevcut bilginin artmasına da neden olmaktadır. İslam dünyası, artık kendi kavramlarını üretmelidir. Ali Şeriati, İslam sosyolojisini ortaya koyarken İslam sosyolojisinden söz edebilir miydik? Evet, Osmanlı büyük bir devletti ve bu büyüklüğünden dolayı içine sızan virüslerin farkına varamadı. En çok virüsü Kanuni döneminde yani en güçlü olduğu dönemde kaptı. Ancak Osmanlının son dönemlerinde büyük ulemaların çıktığını da biliyoruz. Ben bunu, bir kibritin sönerken çıkardığı son alev gibi görüyorum. Kendi dilimizle felsefe kurabilir, yeni kavramlar üzerinde durabiliriz. Bizler çağdaşlık yada modernizm denildiğinde hemen ret ediyoruz. Baştan bir şeyi ret etmek doğru bir yaklaşım değil, görüşümüzde tutarlı olalım ama karşı görüşü de dinleyelim ve onu algılamaya çalışalım.”
 

    Konferansın soru ve cevap bölümünün ardından ise Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eşsiz bir Kur’an ziyafeti verdi. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Seyit Avcı, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a üniversitemize ait bazı yayınları hediye etti. konferans toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından bitti.

http://www.ilahiyat.sirnak.edu.tr/?p=haberler&id=46