İslam"ın insan Onuruna Verdiği Değer

A??klama: Yüce Rabbimiz, Kur"an-ı Kerim"de "Andolsun Biz insanoğlunu şerefli kıldık....
Kategori: İbadet
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013
Ge?erli Tarih: 04 Aral�k 2020 22:53
Site: İHSANİDER
URL: http://www.ihsanider.org.tr/haber_detay.asp?haberID=1989


     İslam’ın insan Onuruna Verdiği Değer

      Muhterem Müslümanlar! Allah Teala insanı ruhî ve bedenî yönden canlıların en mükemmeli kılmıştır. Ayeti Kerime’de “Biz insanı en güzel biçimde yarattık”(1) buyrulmaktadır. Başka bir Ayeti Kerime’de de “Hani Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti.”(2) buyrularak, İnsanoğlunun yaratan katındaki kıymet ve değerine işaret edilmiştir.

   Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun. Biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık”(3) buyurmak suretiyle, bizlere ikram ettiği üstünlüklere ve nimetlere dikkatlerimizi çekmiştir.

       Muhterem Kardeşlerim! İnsanoğluna, akıl, düşünme, konuşma, üretme, iman, ibadet ve itaat gibi birçok nimetler verilmiştir. Bu nimetler veriliş hikmetine uygun olarak kullanıldığında insanı yücelere çıkarırken, nankörlük edildiğinde aşağıların aşağısına indirmektedir. Önceki kavimlerden bazıları nankörlükte o kadar aşırı gittiler ki -Nuh kavmi gibi, Lut kavmi gibi- daha dünyada iken helak edildiler. Cenabı Allah, bozulan, kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atan ve insanlık onurunu ayaklar altına alan kimseleri, gönderdiği muhterem peygamberleriyle ıslah etmiştir.

    “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (sav) de, Cehalet ve küfür bataklığında boğulanları, zulümler altında ezilenleri ve diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını kurtarmıştır. Allah’ın yardımıyla insanlığı huzura, mutluluğa ve saadete kavuşturmuştur. İnsanlık onurunu, şeref ve haysiyetini yeniden inşa etmiştir. 

    Peygamber Efendimiz (sav), Veda Hutbe’sinde buyuruyorlar ki: “İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur.”(4) 

  Başka bir hadisi şeriflerinde de insanlık onuruna yakışmayan bazı tutum ve davranışlara dikkat çekerek şöyle buyuruyor: “Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. (Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki) Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslüman’ın kanı, malı ve ırzı başka Müslümanlara haramdır.”(5)   

     Muhterem Kardeşlerim! İnsanlık onuru ve şerefi Allah’a kesin iman ve kesintisiz ibadet etmeyi gerektirir. Çünkü Ayeti Kerime’de “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(6) buyruluyor. Başka bir Ayeti Kerime’de de “Ya Muhammed, de ki: İbadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin.”(7) buyrularak, insanı insan yapan şeyin Allah (cc)’e kulluk olduğu bildiriliyor. 

    Öyleyse, bizi şerefli kılan, Rabbimiz ve kulları katında değerimizi ve derecemizi artıran başta imanımız olmak üzere, bize bahşedilen tüm nimetlere sahip çıkalım ve şükredelim. İnsanlık onurunu rencide edici tavır ve davranışlardan uzak duralım. Cennette buluşmak duasıyla, Allah’a emanet olun kıymetli kardeşlerim. 

Hazırlayan: Metin YİĞİT İmam- Hatip

Hacı Ali Mah. Camii Yüreğir

Kay: (1) Tin 4 (2) Bakara 30 (3) İsra 70 (4) Buhari, Megazi 75, Müslim Kasme, 9 (5) Riyazü’s salihin,erkam yay. C:2, S: 200 (6) Zariyat 56 (7) Furkan 77