Ramazanda Kazandıklarımızı Koruyalım.

A??klama: Her fani gibi bizde bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızdan inceden inceye hesaba çekileceğiz.
Kategori: İbadet
Eklenme Tarihi: 03 A�ustos 2014
Ge?erli Tarih: 04 Aral�k 2020 23:30
Site: İHSANİDER
URL: http://www.ihsanider.org.tr/haber_detay.asp?haberID=2034


 

                 Muhterem Müslümanlar! 

       Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Oruç tutarak, teravih namazı kılarak, hatimler, mukabeleler okuyarak, sadakalar, zekâtlar ve fitreler vererek, dua, tövbe ve istiğfarlarla ihya etmeye çalıştık. Allah (cc) cümlemizin ibadet ve taatlerini kabul eylesin. Kendimizi manevi yönden yeniledik. Şu anda birçok güzelliklerle donanmış durumdayız.  Kazanmış olduğumuz bu manevi güzellikleri kaybetmemek için Ramazanda yaptığımız ibadetlerimize devam etmeliyiz. 

                  Muhterem Kardeşlerim! 

      Rasülullah (sav) efendimiz her konuda olduğu gibi, ibadet konusunda da örneğimiz ve önderimizdir. Peygamberimiz (sav), sadece Ramazanda oruç tutmakla kalmazdı. Fırsat buldukça haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerinde de oruç tutardı. Özellikle Arabî ayların 13, 14, 15. günlerinde, Ramazandan sonra Şevval ayından 6 gün ve Aşurede 2 ya da 3 gün oruç tutmaya çalışırlar ve arkadaşlarını da teşvik ederlerdi. Ayrıca kendisinden daha fazla ibadet yapmak için izin isteyen arkadaşlarına Davud (as) gibi gün aşırı oruç tutmalarını tavsiye ettikleri de olurdu.

      Rasülullah (sav) efendimiz gecelerinin önemli bir bölümünü gözyaşları dökerek namaza, zikre, istiğfara ve duaya ayırırlardı. Eline geçenleri akşamdan sabaha bırakmaz, hemen ihtiyaç sahiplerine ulaştırırdı. Hem namazda hem namaz dışında bol bol Kur’an okurlardı. Sahabe efendilerimizin bazılarından Kur’an dinlemeyi severlerdi. Güçsüz ve zayıflara yardım ederdi. Kendisinden bir şey isteyene yok demezdi. Çünkü Rasülullah (sav) efendimizin lügatinde yok diye bir kelime bulunmazdı. İstenen şey elinde mevcut değilse bile, borç alarak istenen şeyi temin edip ihtiyaç sahibine verirdi.

             Muhterem Kardeşlerim! 

     İbadetlerde devamlılık esastır. Allah Teâlâ ölünceye kadar kendisine ibadet etmemizi (1) emretmektedir. Allah Rasülü (sav) de “Allah’ın en çok sevdiği ibadet, az da olsa devamlı olanıdır.”(2) buyurmaktadır.   

       Dinen geçerli mazeretlerimiz olmadığı sürece ibadetleri terk ve tehir etmemize izin verilmemiştir. Ayet-i Kerime’de: “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.”(3) buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) de, sahabelerinden İmrân İbni Husayn (ra)’a: “Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, ona da gücün yetmezse yattığın yerde kıl.”(4) buyurmuştur.  

       Hz. İsa (as)’dan bahseden şu ayetlerde de ibadetlerin sürekliliğine dikkat çekilerek  buyruluyor ki: “(Rabbim) Nerde olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”(5)

              Kardeşlerim! 

      Her fâni gibi bizde bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızdan inceden inceye hesaba çekileceğiz. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Onun için Ramazanda elde ettiğimiz bu maneviyatımızı koruyalım. İyi bir insan olarak yaşamımızı tamamlamaya çalışalım. Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir.”(6) 

   Kaynak: (1) Hicr 15/19 

              (2) Buhârî, îmân 32 

              (3) (Taha 20/132)  

              (4) (Buhârî, Taksîrü’s-salât 17) 

              (5) (Meryem 19/31 – 32) 

              (6) (Al-i İmran 3/185)

Hazırlayan: Metin YİĞİT İmam – Hatip

                          Hacıali Mah. C. Yüreğir