Hakikat Herdaim "GALİPTİR".

Açıklama: Hiç Değişmiyorsun MISIR, Zindanların Hala YUSUF Dolu.
Kategori: Basın Açıklaması
Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2015
Geçerli Tarih: 23 Ekim 2019 18:08
Site: İHSANİDER
URL: http://www.ihsanider.org.tr/haber_detay.asp?haberID=2102


      Herseferinde aynı şeyleri yapıp, farklı sonuç beklemek "aptallıktır" der bir düşünür..Mısır da olan durum bizim yaşadığımız 1960 darbesinden farksızdır, o halde sonuçları bizim 50 yılda tecrübe ettiğimizden farklı olmayacaktır.
     Devlet yapılanmasında askeri darbeler genellikle seçkinci dar bir Oligarşik yapının menfaatlerini korumak amacını taşırlar,kabuk ise daima içgüvenliği sağlama yalanıdır.Mısır'da olan askeri darbede cunta mahkemelerinin verdiği idam kararları özünde Mısır Halkı'na verilmiş bir gözdağı niteliğindedir.
     Siyasete atılan bu dipçik ve halka gösterilen bu postal,darbecilerin nekadar sığ düşündüklerinin de göstergesidir.Hesab etmedikleri durum, Dünya'nın eski dünya olmadığı gerçeğidir,artık içe kapanarak sorunlar halledilmiyor.Küçülen Dünya'da Halkı'na tepeden bakan ve halkını "koyun sürüsü" gibi gören iktidarlar kendilerine bir yaşam alanı bulamıyorlar. Mursi ve arkadaşlarına gelince,ne mutlu onlara ki hakları olmayan birşeye el sürüp şu kısa dünya hayatında "onursuzluğu" tercih etmediler..
     Ne mutlu onlara ki "hak" üzere direndiler,şimdi insanların gözünde yenilmiş gibi görünseler de asıl "Galip" olan onlar oldular..Çünkü "Akıbet Müttakilerindir" ve galip gelecek olan herzaman "Haklı" olanlardır.


İHSANİDER YÖN.KUR.