Sayın Diş Hekimi Melikşah ERGÜVEN'den Basın Bildirisi

A??klama: İmam-Hatip Lisesi Mezunları Kültür,Dayanışma ve İnsani Değerleri Yüceltme Derneği(İHSANDER) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Diş Hekimi Melikşah ERGÜVEN Basın Bildirisi yapmıştır.
Kategori: Eğitim
Eklenme Tarihi: 06 Aral�k 2009
Ge?erli Tarih: 19 Eyl�l 2020 21:19
Site: İHSANİDER
URL: http://www.ihsanider.org.tr/haber_detay.asp?haberID=922


1999 dan buyana meslek liseliler üniversite girişlerindeki puan hesaplamalarında uygulanan düşük katsayı uygulaması ile ilgili Danıştaya açtıkları 10 davanın neticesinde Danıştay,bu konuda yetkili merciinin yüksek öğretim kurumu olduğuna karar vermiş fakat herne hikmetse istanbul barosunun açtığı son davada yetkili mercii olarak kendini görerek YÖK'ün almış olduğu kararın yürütmesini durdurmuştur.Bu karar aslında danıştayın kendisyle çelişmesi anlamına gelse de 28 şubat sürecine az ya da çok şahit olan bir vatandaş için bunda çokta yadırganacak birşey olmasa gerek.O dönemde yüksek yargı organlarının mensuplarına Genelkurmay'da verilen brifingler hafızalarımızda canlılığını koruyor.O brifinglere ''koca koca'' Yargıçların nasıl ''tıkış tıkış'' minübüslere bindirilerek götürüldüklerini hatırlıyorum.Daha da geriye gidersek 12 Eylül'ün darbecilerini Anayasa mahkemesi üyesi yüksek yargıçlarının nasıl ziyaret ettikleri geliyor aklıma sahi darbe başarılı olduğunda anayasal suç sakıt olmalı ki yargıçlar bu ziyarette herhangi bir beis görmemişler.Ha unutmadan katsayı zulmünün devam etmesi için Danıştay'a müracaat eden de saygıdeğer İstanbul barosunun ''hukukçu'' yöneticileri, onlara bu aklı veren de onursal yargıtay cumhuriyet başsavcısı.Zulüm ve hukuksuzluk ,hukukçular ve adaleti tesis etmekle sorumlu kişiler ve kurumlar eliyle alenen işlendiğinde kokmasın diye tuzlanan balığın tuzu kokmuş demektir.Unutmayalım kokmuş tuz taze balığın bile kokmasına sebep olur.Adalet mülkün temeliyse(ki öyledir) bu mülk hepimizin içinde olduğu gemidir, gemi batarsa hepimiz boğuluruz.Lütfen şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım içinde bulunduğumuz zaman dilimi ne 1960 ne 1980 ve ne de 1997'dir, darbeler ve darbeciler tarihin karanlık ve utanç verici sayfalarında kalmaya mahkumdurlar.Şu da bir gerçek ki hiçbir darbe ''bin yıl '' devam edemez.İmam-Hatiplerin üzerinden 28 şubatta bir silindir geçti de ne oldu yokedebildilermi? Hayır..Asla yokedemezler çünkü bu okulların sahibi ne ''A'' partisidir ne de ''B'' cemaatidir, bu okulların sahibi ;mağdur ve mazlum olan asil milletimizin tâ kendisidir.Kendi milletine savaş ilan edenler ise yenilmeye mahkumdurlar.